Jasle

Opatrovanie a starostlivosť o deti je zabezpečená odborným pedagogickým personálom. Keďže najmenšie detičky si vyžadujú osobitú starostlivosť, veľký dôraz kladieme v prvom rade na ich základné potreby. Deti sú podľa potreby dokrmované či prebaľované a starostlivosť o celkovú hygienu je u nás samozrejmosťou. Deti prezliekame alebo pomáhame s prezliekaním pred a po spánku, pred a po pobyte vonku, alebo v prípade potreby. Uspávanie najmenších prispôsobujeme ich návykom (hladkanie, spievanie, čítanie, poprípade cumlík či mojkáčik). Staršie deti usádzame na nočník, detské toalety a zabezpečujeme dostatočnú hygienu po použití toaliet.


V prípade záujmu: odúčanie od plienok, cumlíka, fľaše a podobne.  

Ako pre detičky, tak aj pre mamičky sú prvé odlúčenia rovnako ťažké. Práve preto počas prvého týždňa pobytu dieťatka sú rodičom v priebehu dňa zasielané aktuálne fotografie/videá/správy o tom, ako sa dieťatko má a čo práve robí.


Pred nástupom si dohodneme stretnutie, na ktorom si upresníme inštrukcie ohľadne starostlivosti o dieťatko (prebaľovanie, kŕmenie, uspávanie a podobne). Zároveň Vám odpovieme na všetky Vaše otázky.


Aktivity
Denné aktivity sú zamerané hlavne na rozvoj jemnej/hrubej motoriky, sebaobslužných činností, celkový osobnostný rozvoj a prípravu na ďalšie vzdelávanie. Aktivity realizované hravou formou s využívaním špeciálnych edukačných a zároveň ekologických pomôcok. Keďže najmenšie deti sa ešte nezúčastňujú záujmových krúžkov, do ich režimu zaraďujeme najmä terapie. Napr. muzikoterapiu, canisterapiu a podobne.


Pohyb a telesná zdatnosť
Už u detičiek v rannom veku je dôležité viesť ich k správnym návykom a preto majú aj najmenšie deti zaradené do denného režimu pohybové aktivity, ktoré rozvíjajú hrubú motoriku a podporujú správne držanie tela, rovnováhu a správny vývoj chodidla ako prevencia pred plochými nohami. Aktivity sú realizované hravou formou s využitím špeciálnych pomôcok (napr.: balančná doska, senzorický koberec a podobne).


Odborná starostlivosť
Naša materská škola spolupracuje s odborníkmi v oblasti detskej psychológie, logopédie a špeciálnej pedagogiky. Dbáme o prevenciu a včasnú diagnostiku a práve preto realizujeme meranie zraku, prednášky o starostlivosti o detské zuby a podobne.


Materiálno-technické zabezpečenie má na starosti materská škola. Každé dieťa má zabezpečené hygienické či výtvarné pomôcky. Materská škola sa taktiež stará o nákup, pranie a žehlenie posteľnej bielizne aj uterákov. Čistota a hygiena v priestoroch MŠ ako aj starostlivosť o bielizeň je zabezpečovaná profesionálne, s použitím ekologických prostriedkov. 


Stravovanie zabezpečuje externý dodávateľ. Jedálne lístky sú zostavované podľa noriem, strava je pestrá a vyvážená. Okrem toho je naša škôlka zapojená do projektu „školské ovocie“, vďaka ktorému majú detičky zabezpečenú denne ovocnú desiatu. Navyše má naša materská škola vlastnú záhradku, kde si svojpomocne pestujeme sezónnu zeleninu v 100% biokvalite. 
Rodič si hradí stravu v plnej sume (podľa cenníka poskytnutého dodávateľom)

Prevádzková doba: Počas školského roka 7:00 – 16:30 Počas letných prázdnin 7:00 – 16:00

Maximálny počet detí v triede je 12